HPP_img_8770 - Startseite

Veri Gizliliği Beyannamesi

1. Bir bakışta veri gizliliği

Genel bilgiler

Aşağıda paylaşılanlar, bizim İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sizin kişisel verilerinizle neler yapıldığı hususunda genel bir bilgi veriyor. Kişisel veriler, kimliğinizin tespit edilebileceği tüm verilerdir. Veri gizliliği konusunda ayrıntılı bilgiyi, bu metinde yer alan veri gizliliği beyannamemizde bulacaksınız.

Internet sitemizde verilerin derlenmesi

Bu İnternet sitesinde verilerin derlenmesinden kim sorumludur?
Bu İnternet sitesinde verilerin derlenmesi işini İnternet sitesinin işletimcisi yapar. Onun iletişim verilerini bu sitenin künyesinde bulursunuz.

Sizin verilerinizi nasıl derleriz?
Verilerinize bir kere bunları sizin bize iletmeniz üzerine erişiriz. Bunlar arasında örneğin iletişim formülünü doldururken bildirdikleriniz yer alır.
Daha başka veriler, İnternet sitemizi ziyaret etmeniz üzerine IT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak saptanır. Bunlar en başta teknik verilerdir. (Örneğin İnternet tarayıcınız, işletim sisteminiz ya da siteye ne zaman girmiş olduğunuz gibi.) Bu verilerin derlenmesi, siteye girdiğiniz anda otomatik olarak gerçekleşir.

Sizin verilerinizi nerelerde kullanırız?
Bu verilerden bir bölümü, İnternet sitesinin hatasız sunumunu sağlamak için kullanılır. Başka bir bölümünden sizin kullanıcı davranışınızı alaliz etmek amacıyla yararlanılır.

Verilerinizle ilgili olarak ne gibi haklarınız var?
Kaydedilen kişisel verilerinizin nereden geldiği, kime gittiği ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında ücretsiz olarak bilgi almak, her zaman için sizin hakkınızdır. Sizin aynı zamanda bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini, silinmesini talep etmeye de hakkınız vardır. Bu konuda ve veri gizliliği hakkındaki başka sorunlarla ilgili olarak her zaman için künyede belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz. Bunlardan öte, yetkili denetim makamlarına şikâyette bulunma hakkınız da vardır.

Analiz araçları ve üçüncü şahıslarca sunulan araçlar
Bizim İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada, sörf davranışınız istatistik olarak değerlendirilebilir. Bu herşeyden önce çerezler ve analiz yazılımı adı verilen yazılımlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Sizin sörf davranışınızın analizi kural olarak anonimdir, yani surf davranışınızdan hareket edip, geriye doğru izlemeyle size erişmek mümkün değildir. Siz bu analizi reddedebilir, ya da belli araçları kullanmayıp onu önleyebilirsiniz. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi, izleyen veri gizliliği beyannamesinde bulursunuz.
Bu analizi reddedebilirsiniz. Bu veri gizliliği beyannamesinde sizi bu reddetme olanakları hakkında bilgilendireceğiz.

2. Genel tavsiyeler ve bilgilendirme yükümlülükleri

Sorumlu kişi

Bu İnternet sitesinde veri işleme işlemlerinin sorumlusu aşağıda belirtilmiştir:

PRAXIS für FERTILITÄT
Dr. med. David J. Peet ve Dr. med. Wibke Wilkening
Friedrichstr. 150, 10117 Berlin-Mitte
Telefon: +49 (0) 30 – 2630 2310-0
E-Posta: info@fertilitaet.de

Burada sorumlu kişi, kişisel verileri (örneğin isimler, e-posta adresleri ve benzerlerini) işlemenin amaçları ve araçları hakkında kendi başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Verilerinizin işlenmesine rızanızı geri çekme

Bir çok veri işleme süreci ancak sizin açıkça belirtilen rızanızla gerçekleştirilebilir. Belirtmiş olduğunuz bir rızayı her zaman için geri çekebilirsiniz. Bunun için bize, belli bir biçime bağlı olmaksızın göndereceğiniz bir e-posta bildirimi yeterlidir. Rızanın geri çekilmesine kadar uygulanmış olan veri işleme işlemlerinin hukuki olup olmadığı, rızanın geri çekilmesiyle geçerliliğini yitirmez.

Yetkili denetim makamına şikâyet hakkı

Veri gizliliği hukukunun ihlali halinde, mağdurların yetkili denetim makamına başvuru hakkı vardır. Veri gizliliği hukuku ile ilgili sorunlarda yetkili denetim makamı, firmamızın merkezinin bulunduğu federal eyaletin Veri Gizliliği Eyalet Görevlisi’dir. Veri Gizliliği Görevlileri’nin bir listesine ve bunların iletişim verilerine aşağıdaki link üzerinden erişilebilir:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Veri transferi olanağı hakkı

Sizin rızanıza dayanarak ya da bir sözleşmeyi yerine getirmek üzere otomatik olarak tarafımızdan işlenen verilerinizin size ya da üçüncü bir şahsa yaygın olarak kullanılan, makinede okunabilir bir formatta teslimini talep etme hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan doğruya transferini talep etmeniz durumunda, bu ancak teknik olarak mümkünse yerine getirilir.

SSL ya da TLS şifresi

Bu site, güvenlik nedeniyle ve  örneğin site işletimcisi olan bize yolladığınız siparişler ya da başvurular gibi  gizli içeriklerin iletimini koruma altına almak için bir SSL ya da TLS şifresi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırındaki “http://” rumuzunun “https://” olarak değiştirilmesinden ve tarayıcı satırınızdaki asma kilit sembolünden tanırsınız.

SSL ya da TLS şifresi aktifse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi alma, bloke etme, silme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde kaydedilen kişisel verileriniz hakkında, bunların nereden geldiği, kime gittiği ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında ücretsiz olarak bilgi almak, gerekirse bu verileri düzeltmek, bloke etmek ya da silmek her zaman için sizin hakkınızdır. Gerek bu amaçlarla, gerekse kişisel veriler konusundaki başka sorunlar için her zaman için sitenin künyesinde belirtilen adres üzerinden bize başvurabilirsiniz.

3. Veri Gizliliği Görevlisi

Yasal yükümlülük uyarınca Veri Gizliliği Görevlisi

Başvurumuz üzerine firmamız için atanan Veri Gizliliği Görevlisi:

Sayın Dr. Michael Sarbandi
Steinweg 17, 61194 Niddatal
Telefon: +49 6034 939565
E-Posta: info@humanitus-qm.de

4. İnternet sayfamızda veri derlenmesi

Çerezler

İnternet siteleri çoğu zaman çerez adı verilen küçük dosyalar kullanırlar. Çerezler bilgisayarınıza hiç bir zarar vermez ve virüs taşımaz. Çerezler, sunularımızı kullanıcı için daha kullanışlı, daha etkin ve daha güvenli hale getirmemize yardımcı olur. Çerezler küçük metin dosyalarıdır; bunlar bilgisayarınıza yerleştirilir ve İnternet tarayıcısınca kaydedilir. Bizim kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” denen türdendir. Bunlar sitemize ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Daha başka çerezler ise siz silinceye kadar kullanım aracınızda kayıtlı kalırlar. Bu çerezler bir dahaki ziyaretinizde sizin tarayıcınızı tanımamızı sağlar. Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi için bilgilendirileceğiniz ve buna durumdan duruma müsaade edebileceğiniz şekilde, veya çerezlerin kabulünü belli koşullarda ya da genel olarak önlemek üzere, veya tarayıcı kapanırken tüm çerezlerin otomatik olarak silinmesini aktifleştirmek üzere ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin etkisizleştirilmesi durumunda, bunun sitemizin işlevselliğinin kısıtlanmasına yol açması ihtimali vardır.

Elektronik iletişim sürecinin gerçekleşmesi ya da sizin talep ettiğiniz (örneğin “alış veriş sepeti” gibi) belli işlevlerin sunumu için gerekli olan çerezlerin kaydı, Veri Gizliliği Temel Talimatnamesi (DSGVO) madde 6 fıkra 1 harf f temelinde olur. Hizmetlerin teknik açıdan hatasız ve en iyi şekilde sunulabilmesine yönelik çerezlerin kaydı, İnternet sitesi işletimcisi için haklı bir çıkar oluşturmaktadır. Bunu aşan çerezlerin (örneğin sizin sörf davranışlarınızı analize yönelik çerezlerin) kaydedilmesinin söz konusu olduğu yerlerde ise, bunlar bu veri gizliliği beyannamesinde özel olarak ele alınacaklardır.

Sunucu seyir defteri dosyaları

Site tedarikçisi aşağıdaki verileri otomatik olarak derleyerek sunucu seyir defteri dosyası adı verilen dosyalara kaydeder, sizin tarayıcınız da bunları otomatik olarak bize iletir:

  • Tarayıcının tipi ve sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Referrer URL (Başvurulan adres)
  • Hostname (Erişenin ana bilgisayar adı)
  • Sunucuya başvurunun zamanı
  • IP adresi

Bu verilerin başka veri kaynakları ile birleştirilmesine gidilmez.

Veri işlemenin temelini Veri Gizliliği Temel Talimatnamesi madde 6 fıkra 1 harf f oluşturur; buna göre bir sözleşmenin ya da sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi amacıyla veri işlemek hakkı mevcuttur.

İletişim formu

Şayet bize iletişim formu ile basvuracak olursanız, formdaki veriler, orada bildirdiğiniz iletişim verileriniz de içinde olmak üzere, başvurunuzun işleme konulması ve sormak isteyebileceğimiz ek sorular için bizde kaydedilir. Bu verileri sizin rızanız olmadan başkalarına vermeyiz.
Bu nedenle iletişim formundaki verilerin işlenmesi yalnızca sizin rızanızla mümkündür (Veri Gizliliği Temel Talimatnamesi madde 6 fıkra 1 harf a). Bu rızayı her zaman için geri çekme hakkınız vardır. Bunun için bize, her hangi bir biçime bağlı olmadan, bir e-posta bildirimi yollamanız yeterlidir. Rızanın geri çekilmesine kadar uygulanmış olan veri işleme işlemlerinin hukuki olup olmaması, rızanın geri çekilmesiyle geçerliliğini yitirmez.
Sizin iletişim formuna yazmış olduğunuz veriler, siz silinmesini talep edinceye, veri kaydına rızanızı geri çekinceye, veya verilerin kaydının amacı ortadan kalkıncaya dek (örneğin sizin başvuruda bulunduğunuz konunun tamamlanması gibi) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle zorunlu muhafaza etme süreleri – bundan bağımsızdır.

5. Analiz araçları ve reklam

Google AdWords ve Google Conversion-Tracking

Bu İnternet sitesi Google AdWords sistemini kullanır. AdWords, merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States adresinde olan Google Inc. (kısaca “Google“) firmasının çevrim içi bir reklam yazılımıdır.
Google AdWords çerçevesinde Conversion-Tracking adı verilen bir yöntem kullanırız. Google’in verdiği bir reklamı tıkladığınız zaman Conversion-Tracking için bir çerez aktifleşir. Çerezler İnternet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 günde geçerliliklerini kaybederler ve kullanıcının kimliğini tepit için kullanılmazlar. Şayet kullanıcı çerezin geçerli olduğu süre zarfında bu internet sitesinin belli sayfalarını ziyaret edecek olursa, Google ve biz kullanıcının bu ilanı tıklamış ve bu sayfaya gönderilmiş olduğunu anlarız.
Her Google AdWords müşterisine başka bir çerez verilir. Çerezlerden takip ederek AdWords müşterisinin İnternet sayfasını bulmak mümkün değildir. Conversion çerezleri yardımıyla elde edilen bilgiler, Conversion-Tracking kullanmaya karar vermiş olan AdWords müşterileri için Conversion istatistikleri oluşturmaya yarar. Müşteri, verdiği ilanı tıklayıp Conversion-Tracking etiketini taşıyanbir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını öğrenir. Ama kullanıcının şahsi kimliğini tespit etmeye yarıyacak bilgiler edinemez. Tracking’e katılmak istemiyorsanız, bu kullanımı reddedebilirsiniz. Bunun için İnternet tarayıcınızın kullanıcı ayarları arasından Google Conversion-Tracking çerezini kolayca etkisizleştirebilirsiniz. Bu durumda siz Conversion-Tracking istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

“Conversion“ çerezlerinin kaydı Veri Gizliliği Temel Talimatnamesi madde 6 fıkra 1 harf f uyarıncadır. İnternet sitesi işletimcisi için, gerek İnternet sunusunu gerekse kendi reklamını en etkili bir hale getirmek amacıyla kullanıcı davranışının ananim olarak analizi, haklı bir çıkar oluşturmaktadır.

Google AdWords und Google Conversion-Tracking hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın Veri Gizliliği Kuralları’nda bulursunuz. Adresi: https://www.google.de/policies/privacy/

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi için bilgilendirileceğiniz ve buna durumdan duruma müsaade edebileceğiniz şekilde, veya çerezlerin kabulünü belli koşullarda ya da genel olarak önlemek üzere, veya tarayıcı kapanırken tüm çerezlerin otomatik olarak silinmesini aktifleştirmek üzere ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin etkisizleştirilmesi durumunda, bunun sitemizin işlevselliğinin kısıtlanmasına yol açması ihtimali vardır.

RegioHelden

Bir Ströer Media Deutschland GmbH işletmesi olan RegioHelden GmbH‘nın (Rotebühlstraße 50, 70178 Stuttgart) reklam hizmetlerini kullanıyoruz. RegioHelden, bu web sitesi üzerinden tarafınızla aramızda gerçekleşen etkileşime ilişkin bilgiler toplamaktadır. RegioHelden bize aşağıdaki verileri hazır etmektedir:

Web sitemizde belirtilmiş olan her bir telefon numarası bir tür çağrı takip numarası olabilicek olup, burada yalnız çağrı kayıt altına alınmaktadır, içeriği ise hiç bir şekilde kayıt edilmemektedir. Bu kapsamda çağrının tarihi, saati, çağrıya cevap verilmiş olması, çağrının görüşme süresi ile tarafların telefon numaraları kayıt edilir ve bize iletilir. Bu sayede bir reklam kampanyasının ne kadar etkin olduğunu tespit edebilir, bu doğrultuda web ve reklam hizmetlerimizi iyileştirmek suretiyle performansımızı daha da artırabiliriz.

Her bir web sitemizde bulabileceğiniz iletişim formu üzerinde doldurulacak olan alanların içerikleri (genel olarak adı, soyadı, ileti adresi, telefon numarası), iletişimin tarihi ve saati, yönlendirici URL (yönlendiren web sitesi), sunucu türü ve anonimleştirilmiş IP adresi tespit edilebilir, kaydedilebilir ve bize aktarılabilir. Aynı şekilde bu verileri de web ve reklam hizmetlerimizi iyileştirmek ve performansımızı artırmak için kullanmaktayız.

Verilerinizin RegioHelden tarafından toplanma işlemine karşı her an için PRAXIS für FERTILITÄT (DOĞURGANLIK Muayenehanesi), Dr. med. David J. Peet ve Dr. med. Wibke Wilkening, Friedrichstr. 150, 10117 Berlin-Mitte, Telefon: +49 (0) 30 – 2630 2310-0, E-Mail: info@fertilitaet.de iletişim bilgileri aracılığıyla itiraz edebilirsiniz. Ayrıca verilerinizin toplanmasını sunucu ayarlarında „Do-Not-Track“ işlevini etkinleştirmek suretiyle de önleyebilirsiniz.

6. Plugin’ler ve araçlar

YouTube

İnternet sitemiz Google tarafından işletilen YouTube sayfasını kullanır. Sayfaların işletimcisi merkezi LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA adresinde olan YouTube‘dur.
Bizm YouTube-Plugin donanımlı bir sayfamızı ziyaret ettiğiniz zaman YouTube sunucuları ile bir bağlantı kurulur. Aynı zamanda YouTube sunucusuna sizin hangi sayfalarımızı ziyaret etmiş olduğunuz bildirilir.
Şayet bu sırada YouTube hesabınıza girmiş bulunuyorsanız, YouTube’a, sörf davranışınız bilgisini sizin profilinize ekleme olanağını sağlamış olursunuz. Bunu, Youtube hesabının dışına çıkmakla önleyebilirsiniz.
YouTube’u kullanmamız, kendi çevrim içi sunularımızı daha ilginç biçimde görüntülemek amacına yöneliktir. Bu, Veri Gizliliği Temel Talimatnamesi madde 6 fıkra 1 harf f uyarınca haklı bir çıkar oluşturmaktadır.
Kullanıcı verilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi YouTube’un Veri Gizliliği Beyannamesi’nde bulursunuz. Adresi:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy