HPP_img_9852-Komplementare-Therapien-2

Tamamlayıcı terapiler

Alternatif ve bütünsel tedavi yöntemleri

Akupunktur

Akupunktur, deneyime dayalı tıbbi bir tedavi yöntemidir, 4000 yılı aşkın geçmişi vardır ve kökeni Çin’e dayanmaktadır. Tedavi yöntemi, tüm vücudun içinden akan bir yaşam gücüne (buna yaşam enerjisi de denir) dayanmaktadır. Etkisinin tüm hayat görüşüne yayıldığı var sayılır. Nehirlerin karada yol adıkları gibi, enerji kanalları da (diğer ismiyle, meridyenler) vücutta yol alır ve onu hayati önemi olan enerjiyle besler.

» Akupunktur

Uygulamalı Kinesiyoloji (UK)

Uygulamalı Kinesiyoloji (UK)’nin kurucusu olan Amerikalı Kiropraktik doktoru George Goodheart, 60’lı yıllarda vücudun kası ilgilendiren kısımlara terapötik olarak dokunduğu takdirde kasın gücünde değişmelerin olduğunu keşfetmiştir. Buna dayanarak Goodheart standardize edilmiş bir kas testi geliştirmiş ve vücudun hem pozitif hem de negatif zorlamalara nasıl yanıt verdiğini saptamıştır.

» Uygulamalı Kinesiyoloji

Biyorezonans terapisi

Biyorezonans terapi, bir biyofizik terapi yöntemidir. Bu terapide hastaya ait, elektromanyetik salınım spektrumu ile çalışılır. Başka bir deyişle, bu yöntemde hastaya ve maddeye ait salınım verileri kullanılır.

» Biyorezonans terapisi

Klasik homeopati

Homeopati, Samuel Hahnemann tarafından 1810 yılında kurulmuş bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, diğer normal iyileştirme yöntemlerinden şöyle bir farklılık gösterir: Hastalıklar, çok kuvvetli seyreltilen madde (potens, homeopatik ölçülere getirme) kullanılarak tedavi edilir. Bu hastalıklar, sağlıklı bir insanda, hastalıklı olanların semptomlarına çok benzer semptomlar yaratır.

» Homeopati

Beslenme danışmanlığı

– under construction –

Sigarayı bırakma

– under construction -