HPP_img_8168 - Storch

Giderler

Normalde devlet sigortalı çiftlerin, gereken tüm teşhis ve tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır.

GKV sigortalıları

GKV (devlet sigortası)’dan sigortalı olanlar, yapay döllenme yöntemine başlamadan önce sigortalarından masrafların ödeneceğine dair yazılı bir teyit almaları gerekir. Normalde bu yazılı belge, 1 sene boyunca geçerliliğini korur.

GKV sigortalıları için detaylı bilgi

PKV sigortalıları

Özel sigorta (PKV) sahiplerinin, tedavi öncesinde sigortalarından masrafların ödeneceğine dair yazılı bir teyit alma zorunlulukları yoktur. Fakat en azından daha masraflı olan IVF ve ICSI tedavilerinde böyle bir teyidin alınması tavsiye edilir.

PKV sigortalıları için detaylı bilgi